Zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci,

slavnostní zahájení školního roku proběhne v úterý 1. 9. 2020 v 7:55 hod ve třídách.
Žáci půjdou bez přezutí přímo do tříd. Rodiče žáků 1. třídy mohou vstoupit do budovy a třídy s rouškou.
Vyučování potrvá 1 vyučovací hodinu - konec v 8:40 hod.
Pro zájemce bude v provozu školní družina do 15:00 hod.
Ranní družina (pro žáky 1. až 4. tříd) bude v provozu od středy 2. 9. 2020, následně každý den od 6:45 hod (v oddělení ŠD v prvním patře).
Prosíme všechny rodiče, aby v dalších dnech minimalizovali vstup do budovy školy.    

Organizace výuky v 1. týdnu
úterý 1. 9. 2020
1 vyučovací hodina - konec 8:40 hod.
středa 2. 9. 2020
1. třída - 2 vyučovací hodiny
2. - 9. třídy - 4 vyučovací hodiny (Den třídy)
čtvrtek 3. 9. 2020
1. třída - 3 vyučovací hodiny
2. - 9. třídy - vyučování dle dopoledního rozvrhu
pátek 4. 9. 2020
1. třídy - 4 vyučovací hodiny
2. - 9. třídy - vyučování dle dopoledního rozvrhu

V záložce Pro žáky a rodiče můžete pod odkazem Rozvrhy najít platný rozvrh pro tento školní rok.  Upozorňujeme, že může před zahájením školního roku dojít k menším změnám.

Nabídku kroužků najdete v posledním srpnovém týdnu pod odkazem: Štěpán z.s. – Kroužky.
Informace ke stravování

Jídelna bude v provozu od úterý 1. 9. 2020.Přihlášení ke stravování a placení obědů před začátkem a na začátku nového školního roku 2020/2021 pouze v místě a době níže uvedené.


Ve školní jídelně, Sokolská 6, Praha 2
do 25. 8. 2020     -    dle telefonické domluvy /tel. 224 262 152/
od 26. 8. do 31. 8. 2020   -    denně od 10.00  do 14.00 hod.
od 1. 9. 2020            -    denně  od 12.00  do 14.00 hod.

Ve výdejně obědů v budově ZŠ u svatého Štěpána
1. 9. 2020            od 7.30 do 9.30 hod.
2. 9. 2020            od 7.30 do 8.30 hod.
Doporučujeme obědy vyřídit v ŠJ Sokolská, vyhnete se dlouhému čekání.

Celý článek..

Krásné prázdniny

Přejeme vám všem krásné prázdniny.

Celý článek..

Prázdninový provoz

Po dobu hlavních prázdnin 1. 7. – 31. 8. 2020 jsou úřední hodiny pro veřejnost vždy pondělí a středa od 9:00 do 13:00 hod.  

Celý článek..

Vysvědčení

Poslední den školního roku proběhne v pátek 26. 6. 2020 v obvyklém režimu. Začátek setkání bude pro všechny ročníky v 7:55 hod. Příchod do budovy je přes hřiště školy z ulice Na Rybníčku. Všichni žáci, kteří se neúčastnili osobních konzultací, musí při vstupu předat vyplněné čestné prohlášení - ke stažení ZDE. Setkání potrvá jednu vyučovací hodinu.

V 8:50 se sejdou všichni žáci a pracovníci školy k tradičnímu loučení deváťáků.

Odpolední družina je v provozu do 16:00 hod.

Celý článek..

Vyúčtování kroužků - přeplatky, doplatky

Vážení rodiče, 

vzhledem k tomu, že nemohly proběhnout všechny plánované hodiny kroužků z.s. Štěpán, prosíme všechny, kteří ještě ve 2. pololetí nezaplatili, o úhradu poměrné částky za odučené hodiny v únoru a březnu (v tabulce červený sloupec). Při platbě uveďte do poznámky jméno dítěte. 

Těm, kteří již uhradili, bude na účet vráceno 80% z platby (v tabulce zelený sloupec). Své dítě hledejte podle třídy a přiděleného variabilního symbolu. Hudební kroužky a šachy najdete v samostatných záložkách. 

Děkujeme za spolupráci. 

V případě dotazů se obraťte na paní Řezníčkovou tel. 734 573 283.

TABULKA

Celý článek..

Žáci II. stupně

Milí žáci II. stupně, milí rodiče,

jak jste již měli možnost slyšet v médiích, dalo MŠMT pokyn k návratu žáků II. stupně do škol. Teprve včera ve večerních hodinách jsme obdrželi instrukce a podmínky, jak by měl nástup proběhnout. Prosím, dejte nám pár dnů, abychom vše promysleli a zorganizovali. Všechny podrobné informace budou uveřejněny na webu školy a budou vám zaslány emailem. Děkujeme za pochopení.

Celý článek..

Aktuální informace

Základní informace k zahájení pobytu žáků ve škole od 25. 5. 2020. Všem zákonným zástupcům přišly podrobné pokyny k chodu školy emailem.
•    Vzhledem k nutnosti dodržení všech hygienických podmínek budou mít ročníky rozdílný čas zahájení a skončení výuky, viz tabulka ZDE.
•    Ranní družina není v provozu, odpolední pobyt je do 16:00 hod. - vyzvedávání dětí proběhne v prostoru vjezdu vedle školního hřiště, kam vcházíte branou z ulice Na Rybníčku. V případě pobytu dětí v budově školy, kontaktujte telefonicky příslušného pedagogického pracovníka a vyčkejte příchodu dítěte.
•    Příchod do školy bude výhradně přes hřiště, tzn. žáci budou chodit branou z ulice Na Rybníčku. Vstup bude umožněn vždy 10 minut před zahájením dopoledního bloku.
•    Do budovy mají dle pokynu MŠMT umožněn vstup výhradně žáci a pracovníci školy. Doprovázející osoba předává či vyzvedává dítě na předem označeném místě.
•    Před vstupem na hřiště bude žákům změřena bezkontaktně tělesná teplota a žáci provedou dezinfekci rukou.
•    Ve třídě si žáci mohou sundat roušku.
•    V případě, že žák z nutných důvodů (např. návštěva WC) vychází na chodbu, vždy si nasadí roušku a po návratu do třídy provede dezinfekci rukou.
•    Po skončení dopolední výuky odchází pod dohledem pedagoga na oběd a následně domů či do odpolední družiny.
•    Oběd je možné přihlásit přes standardní objednávkový systém jídelny.
•    Objednat a odhlásit oběd je možné do 14 hodin předcházejícího dne.
•    Všichni žáci budou mít 2 ks roušek a podepsaný sáček na odkládání roušky.
•    V pondělí 25. 5. musí všichni žáci při vstupu do školy předložit originál Čestného prohlášení, které naleznete v příloze. Pokud žák čestné prohlášení nepředloží, nemůže se výuky zúčastnit. V případě, že nemáte možnost si dokument vytisknout, můžete si prohlášení vyzvednout ve vjezdu na školní zahradu od úterý 19. 5. vždy od 8:00 do 15:00 hod. KE STAŽENÍ ZDE

ZÁPISNÍ LÍSTEK K ODCHODŮM Z ODPOLEDNÍ DRUŽINY - ZDE.

Žádáme žáky a rodiče, aby se v okolí školy neshlukovali, dodržovali odstup min. 1,5 m a nosili roušky.

Děkujeme za dodržování výše uvedeného.

Celý článek..

Výuka žáků od 11. 5. 2020

Vážení rodiče, od 11. 5. 2020 začíná příprava žáků 9. třídy na přijímací zkoušky. Příprava bude probíhat v předmětech matematika, český jazyk, anglický jazyk a všeobecný základ. Žáci jsou rozděleni do dvou skupin. Přesné zařazení bylo odesláno zákonným zástupcům. 
Výukové dny: pondělí, úterý, středa od 7:55 do 11:35 hodin
 
K nástupu Vašeho dítěte do školy je třeba:
•    Aby zákonný zástupce vyjádřil zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020. Po tomto termínu již nebude možné žáka do školní skupiny zařadit.
•    V pondělí 11. 5. musí všichni žáci při vstupu do školy předložit originál Čestného prohlášení; ke staženi ZDE.
•    Pokud žák čestné prohlášení nepředloží, nemůže se výuky zúčastnit.
•    Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 
Důležité informace:
•    příchod do školy bude výhradně přes školní hřiště, žáci budou chodit branou z ulice Na Rybníčku. 
•    Vstup bude umožněn od 7:45 hod. 
•    Před vstupem na hřiště bude žákům změřena bezkontaktně tělesná teplota a žáci provedou dezinfekci rukou.
•    skupiny žáků na hřišti školy vyzvednou pedagogičtí pracovníci v 7. 55 hodin

Absence: Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

Celý článek..

Seznam přijatých dětí

Vážení rodiče,

v odkazu naleznete seznam přijatých uchazečů do první třídy pro školní rok 2020/2021.

Vzhledem k tomu, že nejsme schopni z kapacitních důvodů vyhovět žádostem o přijetí všech uzachečů, je pro nás velmi důležitá zpětná vazba v případě, že je Vaše dítě přijato a rozhodli jste se preferovat jinou školu. Budeme vděčni za tuto informaci v co nejkratším termínu. Uvolněná místa pak připadnou vylosovaným náhradníkům.

Pokud evidenční číslo Vašeho dítěte v seznamu nenaleznete, znamená to, že nebylo přijato a rozhodnutí Vám bude doručeno poštou do vlastních rukou, případně do Vaší datové schránky, pokud jste uvedli tuto možnost.

Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na setkávání s Vámi a dětmi.

PROTOKOL O LOSOVÁNÍ - SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ

Celý článek..

Pomlázky od Městské policie

Již několik let se v tomto období konalo na naší škole pletení pomlázek s Městskou Policií Prahy 2. Letos se bohužel tato akce nemohla vzhledem k nouzovému stavu konat. Policisté však nechtěli, aby děti byly ochuzeny o tuto krásnou tradici. Proto mimo svou pracovní dobu napletli pomlázky a přivezli je do školy.  Velké díky panu Kačerovskému a jeho týmu.  

Celý článek..